Bëhuni pjesë E suksesit tonë
Ka filluar regjistrimi për edukimin e njohur ndërkombëtarisht të NLP Communication dhe NLP PRACTITIONER sipas IN
Për më shumë informata na kontaktoni
Kontakt
Naile Elezi
NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING
NLP është metodologji, qasje apo diciplinë praktike që na ofron dituri, modele, teknika dhe shkathtësi në rrugën drejt zhvillimit personal dhe atij profesional.
Më shumë
NLP INTERNATIONAL ONLINE CONFERENCE
Nëse jeni një praktikues, master ose trajner i NLP, një trajner, një psikoterapist ose një themelues i institutit NLP, ky event është vetëm për ju.
Dua të jem pjesëmarrës në këtë event
Previous
Next

Në bashkëpunim me

Çdo ditë është një mundësi për të ndryshuar veten

BrainTree – Neuro Business Training Centre është një Qendër për trajnime dhe konsulenca, e orientuar në fushën e zhvillimit profesional dhe personal.

Veprimtaria jonë kryesore është realizimi i Trajnimeve NLP, të akreditura në nivel ndërkombëtar. Kjo qendër është gjithashtu e specijalizuar edhe në këshillimin për zhvillimin personal dhe organizativ , zhvillimin e aftësive te lidershipit , menaxhimit , komunikimit , prezentimit , shitjes si dhe në menaxhimin e resurseve njerëzore.

Qendra Brain Tree është e hapur për këshillimin dhe trajnimin e personave fizik ashtu dhe personave juridik.

Qendra BrainTree – Neuro Business Training Centre ështe themeluar nga znj.Naile Elezi që njëkohësisht është dhe udhëheqëse e kësaj qendre. 

Trajnimet

NLP

Coaching

Wingwave

Trajner i mirëfilltë, e orientuar drejt realizimit të qëllimeve të klientit.

Aftësitë kryesorë të cilat i posedoj janë: etika, profesionalizmi, përkrahja, konsistenca, fleksibiliteti dhe përgjegjësia. Këto aftësi më mundësojnë të shikoj veten si një trajner i mirëfilltë, e orientuar drejt realizimit të qëllimeve të klientit.

Pse Brain Tree Neuro-Business Training Center?

Filloni Tani Me Naile Elezin

Përvoja shumëvjeçare

Program i çertifikuar

Trajner profesional

Çertifikata të akredituara ndërkombëtarisht

Filloni të jetoni jetën e ëndrrave tuaja

Nuk di si të fillosh? Zgjidhja jonë mund tju ndihmojë