Coaching

Kombinimi unik dhe i fuqishëm i trajnimeve të Naile Elezit janë krijuar për të dhënë rezultate. Filloni duke ndërmarrë veprime tani.

Fuqizoni veten (dhe të tjerët) me Coaching

Egzistojnë një sër përkufizimish mbi nocionin “Coaching” por një ndër to është se “Coaching” nënkupton një proces interaktiv që ka për qëllim përmirësimin e performances, me çka, i mundëson individit , ekipit , kompanisë , institucionit apo organizatës zhvillimin e potencialit të tyre, me qëllim të arritjes së rezultateve efikase dhe të shpejta .

Në këtë proces, Trajneri (coach) ka për qëllim të menaxhojë me procesin e zhvillimit të burimeve dhe aftësive të klientit duke e udhëhequr atë drejt arritjes të qëllimeve të tij. Trajnimi (coaching) ndihmon klientin të arrij rezultate të jashtëzakonshme në jetën personale, në jetën profesionale, biznes ose organizatë.

Trajnimi është një tërësi metodash që mundëson arritjen e qëllimeve paraprakisht të përcaktuara. Trajneri përmes dialogut ndihmon klientët që të vendosin saktë një qëllim, të gjejnë mënyrën më të mirë për të arritur qëllimin dhe të zbulojnë potencialin e fshehtë të brendshëm që posedon individi. Trajneri, duke parashtruar pyetjet e duhura, orienton klientin të fokusohet në gjetjen e zgjidhjes për arritjen e garantuar të suksesit.

Trajnerët me qasje pozitive besojnë se individët gjithmonë kanë përgjigjet dhe potencialin për të gjetur zgjidhjen e nevojshme për problemet e tyre, por konsiderojnë se ata mund të kenë nevojë për mbështjetje gjatë rrugëtimit të gjetjes të përgjigjeve.

Trajnimi gjithashtu i mundëson klientit të tejkalojë barrierat dhe kufijtë e përcaktuara në vetvete, I ndihmon klientit qe maksimalisht të mbështetet në potencialin vetijak me të vetmin synim, arritjen e qëllimeve të përcaktuara në formën më të mirë të mundshme. Një sër teknikash dhe metodash të trajnimit i ofrojnë mbështetje dhe ndihmesë profesionale individëve ose ekipeve të ndryshme në arritjen e rezultateve të caktuara në fushën e biznesit, tejkalimin e situatave të vështira ose përshtatjen me rrethanat e reja të krijuara . Metodat e trajnimit janë kryesisht të orientuara drejt arritjes të rezultateve dhe zgjidhjes dhe jo tek problem i paraqitur. Kryesisht, këto metoda synojnë të nxisin zhvillimin e strategjive të nevojshme dhe mënyrave të reja të të menduarit dhe veprimit në drejtim të arritjes të rezultatit të dëshiruar.

Fito Qartësinë në qëllimin tënd

Përqendrohuni në qëllimet dhe objektivet që do të ndryshojnë rrënjësisht jetën tuaj vitin e ardhshëm.

Bëhuni një udhëheqës më efektiv

Fitoni mjete të reja dhe besim për të kapërcyer kufizimet dhe aftësi për të frymëzuar dhe fuqizuar të tjerët.

Arrini qëllimet tuaja të shëndetit dhe fitnesit

Rinovoni energjinë tuaj, përmirësoni psikologjinë tuaj dhe arrini qëllimet tuaja me një trajner që të shtyn përpara.

Ndizni pasion në marrëdhëniet tuaja

Mjeshtër i emocioneve tuaja. Përgatitni guximin, forcën, pasionin dhe besimin përpara sfidave.

Avantazhi i Naile Elezit

Ndryshe nga programet e tjera të trajnimit, metodat e trajnimit të Naile Elezit shkojnë përtej strategjive të thjeshta dhe teknikave të mentorimit. Trajneri juaj i Rezultateve e di se mashtrimet nuk krijojnë rezultate afatgjata – mendja është çelësi i suksesit tuaj të qëndrueshëm. Edhe një strategji e shkëlqyeshme nuk do të ketë sukses pa mendimin e duhur për ta zbatuar atë.  Shumica e njerëzve ndalohen nga bindjet e tyre kufizuese – ata bllokohen në një cikël në biseda negative me vetveten dhe bëhen të bindur se janë të padenjë ose të paaftë për të përmbushur qëllimet e tyre. 

Me Trajnerin tuaj të Rezultateve, kurseni veten me dekada provash dhe gabimesh ndërsa zbuloni sekretet e Formulës së Suksesit . Ju do të mësoni se nuk është kurrë mungesa e burimeve që ju pengojnë. Filloni të zbuloni mjetet, strategjitë dhe dallimet në dispozicionin tuaj dhe qëndroni më të përgjegjshëm në mënyrë që të merrni rezultate të qëndrueshme në fushën e jetës që ka më shumë rëndësi – rritja personale, biznesi, shëndeti, financat ose marrëdhëniet personale. Mësoni teknika që ju lejojnë të përmirësoni kontabilitetin për biznesin tuaj të vogël deri në mësimin se si të bëheni shefi juaj.

Shumica e din se çfarë duhet të bëjnë, por nuk ndërmarrin vendime për të ndjekur qëllimet e tyre. Ne i themi vetes që nuk jemi mjaft të zgjuar. Mjaftueshem i forte. Mjaft trim. Ajo që ju mban mbrapa nuk janë aftësitë tuaja – është frika e dështimit, është në rregull të kesh frikë, por nuk është në rregull të lejosh që frika të të ndalojë. Trajneri juaj i Rezultateve do t’ju ndihmojë të vendosni qëllime, të identifikoni atë që ju pengon dhe të mësoni të lëvizni nga frika e kaluar.  Dilni nga zona juaj e rehatisë atje ku ndodh rritja e vërtetë dhe filloni të bëni një jetë të jashtëzakonshme sot!

Gati për të ndryshuar jetën tuaj?

Rezervoni seancën tuaj të trajnimit sot!