Imprint

Përgjegjësia

Asnjë përgjegjësi nuk merret për përmbajtjen e lidhur. Hyrja në faqet e internetit të lidhura dhe përdorimi i tyre është në rrezikun tuaj. Ofruesi ose operatori përkatës i faqes në internet është përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura.

E drejta e autorit

Paraqitja e shembujve të punës është vetëm për qëllime dokumentacioni. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara nga klientët përkatës (shih shënimin ©).

Mbrojtja e të dhënave

Kjo faqe në internet mund të përdoret pa dhënë të dhëna personale.