NLP Practitioner

A dëshironi që: Të risni performancën tuaj personale? Të jeni më efikas në jetën private dhe profesionale? Ti kuptoni më mirë cilësitë e juaja unike dhe si ti zhvilloni ato? Ti kuptoni më mirë veprimet dhe reagimet e juaja dhe të tjerëve? Atëherë, JU duhet të zgjidhni programin NLP Practitioner!

NLP Practitioner

NLP practitioner është një program intensiv , metodik , transformues në të cilin do të mësoni se si të zbatoni teknikat e fuqishme të NLP në të gjitha aspektet e jetës suaj . Fokusi kryesor i prrogramit qëndron në zhvillimin e performancës personale si dhe në zhvillimin personal.

NLP, për gati 40 vite konsiderohet modeli psikologjik dhe mënyra më e njohur e komunikimit në botë, I cili na mundëson të permirësojmë dukshem kualitetin e jetës dhe të arrijmë sukses në të gjitha fushat e jetës .

Këtë e dëshmon aplikimi nga njerëzit më të suksesshëm në nivel botëror si :
Tony Robbins , Bill Gates , Bil Clinton , Tony Blair , Oprah Winfrey ,Steven Spielberg Andere Agassi , Micheal Jordan , Lily Allen , Robbie Williams e shumë të tjerë që suksesin e tyre ia dedikojnë NLP-së.

Kush jeni Ju? Çka është e rëndësishme për ju ? Cilat janë aftësitë tuaja unike dhe si mund ti përdorni ato në mënyrën e duhur për të arritur rezultatet e dëshiruara në çdo situate?

NLP Ju ofron

 • Teknika menjëherë të zbatueshme me rezultate të mahnitshme;
 • Komunikim efektiv dhe të suksesshëm me veten dhe bashkëbiseduesit;
 • Dalje nga gjendja e padëshiruar emocionale si: pakënaqësia , hidhërimi , dhimbja , frustracionet e të tjera;
 • Mënjanimi i sjelljeve të padëshiruara;
 • Ngritja në karierë;
 • Realizimi i qëllimeve dhe përcaktimi i tyre;
 • Përfitimet në sferat e ndryshme si : mendimi kritik , menaxhimi me emocione , lehtësimi gjatë të mësuarit , komunikim dhe marrëdhënie me të tjerët , sukses , kreativitet;

Kujt i dedikohet?

Ky program i dedikohet çdo kujt që ka dëshirë dhe vullnet për të zhvilluar tiparet personale dhe profesionale.

NLP me sukses zbatohet në shumë lëmij si:

 • Lidershipi,
 • Biznesi
 • Sektori i shitjes,
 • Marketing,
 • Arsim,
 • Sport,
 • Trajnim(coaching),
 • Terapi ,
 • Politikë ,
 • Paraqitjet publike ,
 • Art,
 • Shkencë dhe në profesione të tjera si dhe në jetën e përditshme. 

Organizimi i trajnimit

 • Trajnimi, i cili karakterizohet nga një dizajn dhe përmbajtje të veçantë, mundëson një eksperiencë unike të të mësuarit dhe praktikës dhe hap rrugën për një transformim të qëndrueshëm.
 • Trajnimi zgjat 130 orë, i organizuar në 10 module, në interval kohor prej 3-4 javësh . Modulet mbahen ditën e premte nga ora 17 – 21 dhe ditën e shtunë nga ora 9- 17.
 • Në përputhje me nevojat e grupit, egziston mundësia e realizimit të 6 moduleve në interval kohor në mes moduleve 3- 4 javë. që mbahen ditën e premte pasdite, të shtunën dhe të dielën. .
 • Përmbajtja dhe kohëzgjatja e trajnimit është e definuar me standarde dhe programe nga ana e asociacionit ndërkombëtar IN – International Association of NLP Institutes.

Pse Ju duhet të na zgjidhni NE ?

 • Përvoja shumëvjeçare institucionale dhe profesionale
 • Program I çertifikuar ndërkombëtarisht
 • Trajner profesional
 • Çertifikata të pranuara ndërkombëtarisht me mundësi për aftësim të mëtejshëm.
Gati për të arritur sukses me programin tonë NLP?

Rezervoni trajnimin tuaj sot!